DSCN2901.JPG

疑~準備這些工具是要做什麼的呢?

哦~~~原來是要包水餃的阿

這次的餡料是農夫爺爺送來的高麗菜哦

22583.jpg

把手洗乾淨

要來體驗包水餃囉

CIMG1704.JPG

CIMG1705.JPG

CIMG1706.JPG

CIMG1708.JPG

CIMG1710.JPG

CIMG1711.JPG

CIMG1712.JPG

CIMG1713.JPG

CIMG1714.JPG

CIMG1715.JPG

CIMG1717.JPG

CIMG1718.JPG

CIMG1720.JPG

CIMG1723.JPG

CIMG1724.JPG

CIMG1725.JPG

CIMG1728.JPG

CIMG1729.JPG

CIMG1730.JPG

CIMG1731.JPG

CIMG1732.JPG

CIMG1734.JPG

DSCN2903.JPG

DSCN2906.JPG

DSCN2907.JPG

DSCN2908.JPG

DSCN2909.JPG

DSCN2912.JPG

DSCN2915.JPG

DSCN2917.JPG

DSCN2918.JPG

DSCN2919.JPG

DSCN2920.JPG

DSCN2922.JPG

DSCN2923.JPG

DSCN2925.JPG

DSCN2926.JPG

DSCN2927.JPG

DSCN2930.JPG

DSCN2931.JPG

DSCN4008.JPG

DSCN4009.JPG

IMG_4359.JPG

IMG_4360.JPG

IMG_4361.JPG

IMG_4362.JPG

IMG_4363.JPG

IMG_4364.JPG

IMG_4365.JPG

IMG_4366.JPG

IMG_4367.JPG

IMG_4368.JPG

IMG_4370.JPG

IMG_4371.JPG

IMG_4373.JPG

IMG_4374.JPG

IMG_4375.JPG

IMG_4376.JPG

IMG_4378.JPG

包水餃真不簡單呢

一不小心內餡就會露出來

CIMG1739.JPG

CIMG1741.JPG

CIMG1747.JPG

CIMG1750.JPG

CIMG1753.JPG

CIMG1762.JPG

CIMG1770.JPG

CIMG1772.JPG

22584.jpg

22585.jpg

自己包的水餃一定很好吃

CIMG1786.JPG

CIMG1787.JPG

CIMG1789.JPG

CIMG1797.JPG

    全站熱搜

    江老師 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()